Audio

797 הורדות 522 השמעות
מילים: יחזקאל כ"בביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.48 MB
על הפיוט: 
יש הנוהגים לקרוא הפטרה זאת לפרשת קדושים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
1028 הורדות 610 השמעות
מילים: יחזקאל פרק כ'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.91 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת קדושים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
444 הורדות 616 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.88 MB
על הפיוט: 
פרשת קדושים - עליית כהן ולוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
410 הורדות 558 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.9 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
369 הורדות 588 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.36 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
382 הורדות 608 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
544 הורדות 613 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.18 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
63 הורדות 184 השמעות
מילים: קריאה בתורהלחן: מרוקאיביצוע: שמעוןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: בביתכל הזכויות שמורות ל: אין
לחץ לניגון
2.84 MB
בנימה אישית: 
כל הארה תתקבל בברכה
1228 הורדות 728 השמעות
מילים: באתי לגני אחותי כלהביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
2.12 MB
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו באתר: http://site.2all.co.il/maroc/
348 הורדות 845 השמעות
מילים: והזרתם את בני ישראלביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
485.02 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד פיוטים ועוד על מסורת יהודי מרוקו http://site.2all.co.il/maroc/

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן