Audio

1119 הורדות 551 השמעות
מילים: שמואל א' י"אביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.1 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת קרח
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
249 הורדות 529 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
329.72 ק"ב
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
287 הורדות 508 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.9 MB
על הפיוט: 
קרח - עלית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
199 הורדות 939 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.23 MB
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
227 הורדות 526 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.35 MB
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
187 הורדות 907 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.75 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
858 הורדות 528 השמעות
מילים: אברהם חזן גירונדילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
4.43 MB
1317 הורדות 663 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
1.04 MB
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1152 הורדות 991 השמעות
מילים: יהושע ב'מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.2 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת שלח לך
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1089 הורדות 550 השמעות
מילים: תפילת שחרית של שבתלחן: ביאת אלחייא חלווא פרידביצוע: החזן והפייטן דוד אוטמזגיןמועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
1.64 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן