Audio

1981 הורדות 842 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
3.12 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת עקב, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" http://www.youtube.com/user/MrMalka48 תהנו..
2012 הורדות 836 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
3.66 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת ואתחנן, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1958 הורדות 804 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
3.84 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת דברים, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1123 הורדות 553 השמעות
מילים: שמואל א' י"אביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.1 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת קרח
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
252 הורדות 531 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
329.72 ק"ב
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
289 הורדות 510 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.9 MB
על הפיוט: 
קרח - עלית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
204 הורדות 942 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.23 MB
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
230 הורדות 528 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.35 MB
על הפיוט: 
פרשת קרח - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
189 הורדות 908 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.75 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
890 הורדות 529 השמעות
מילים: אברהם חזן גירונדילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2010כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
4.43 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן