Audio

217 הורדות 524 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
936.96 ק"ב
על הפיוט: 
פרשת צו - עליית חמשי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
189 הורדות 458 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.24 MB
על הפיוט: 
פרשת צו - עליית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
165 הורדות 390 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3 MB
על הפיוט: 
פרשת צו - עליית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
293 הורדות 457 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.33 MB
על הפיוט: 
פרשת צו - עליית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
208 הורדות 504 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.43 MB
על הפיוט: 
פרשת שמיני - עליית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
197 הורדות 404 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.27 MB
על הפיוט: 
פרשת שמיני - עליית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
305 הורדות 505 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.67 MB
על הפיוט: 
פרשת שמיני - עליית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1680 הורדות 1148 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
4.86 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת ויקהל, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. אשמח לתגובות והערות, תהנו..
357 הורדות 532 השמעות
מילים: שלמה חזקלחן: עדניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: פורים
לחץ לניגון
3.6 MB
על הפיוט: 
פיוט שמושר בפורים ע"י ק"ק יהדות עדן
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
1224 הורדות 658 השמעות
מילים: שמואל ב' כ"בביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: פסח
לחץ לניגון
2.63 MB
על הפיוט: 
הפטרת שביעי של פסח
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן