Audio

316 הורדות 541 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 9/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.07 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
308 הורדות 527 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 9/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.56 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
268 הורדות 492 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 2/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.66 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
371 הורדות 624 השמעות
מילים: שלמה הלוי אלקבץביצוע: אהרון פינטומסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
2.42 MB
280 הורדות 507 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 2/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
4.16 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
239 הורדות 426 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 2/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.08 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
267 הורדות 508 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 2/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.08 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
354 הורדות 370 השמעות
ביצוע: רבי שלום ישראלמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
2.67 MB
302 הורדות 525 השמעות
ביצוע: רבי שלום ישראל והנכדיםמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: מוצאי שבת
לחץ לניגון
3.12 MB
על הפיוט: 
שיר לימוד אלף בית לילדים (רק הפוך).
בנימה אישית: 
שרנו אותו במוצאי שבת אחרי ההבדלה. הוקלט באמצע שנות השמונים כך שחלק מהילדים ששומעים בהקלטה הם כבר הורים היום.
182 הורדות 374 השמעות
ביצוע: רבי שלום ישראלמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
לחץ לניגון
1.87 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן