Audio

357 הורדות 643 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
לחץ לניגון
1.94 MB
על הפיוט: 
פרשת בהעלותך - עלית שלישי. קריאה בחול המועד פסח.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
217 הורדות 873 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.08 MB
על הפיוט: 
פרשת בהעלותך - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
238 הורדות 933 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.96 MB
על הפיוט: 
פרשת בהעלותך - עלית חמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
208 הורדות 409 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.15 MB
על הפיוט: 
פרשת בהעלותך - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
196 הורדות 820 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.22 MB
על הפיוט: 
פרשת בהעלותך - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1326 הורדות 894 השמעות
מילים: ספר יונהלחן: כורדיסטאן- עמדיהביצוע: רפאל מנוחמסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)כל הזכויות שמורות ל: רפאל מזרחי
לחץ לניגון
3.72 MB
על הפיוט: 
הפטרת יונה של קריאת התורה במנחה של יום הכיפורים.
בנימה אישית: 
רבע שעה של תענוג אמיתי...
1053 הורדות 780 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
985.02 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
966 הורדות 1058 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבועותמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
3.22 MB
על הפיוט: 
כתובה לחג השבועות שנוהגים לומר בעת פתיחת ההיכל בשחרית של שבועות.
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
548 הורדות 538 השמעות
מילים: איזה מקום בינהביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבועותמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
1.72 MB
על הפיוט: 
אזהרות להגאון רבנו יצחק שנוהגים לומר בשבועות.
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1572 הורדות 949 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
3.07 MB
על הפיוט: 
קריאה לשבועות - בטעם עליון על פי מסורת יהודי מרוקו.
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן