Audio

997 הורדות 555 השמעות
מילים: שופטים פרק י"גביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.04 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת נשא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
232 הורדות 446 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.03 MB
על הפיוט: 
פרשת נשא - עלית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
152 הורדות 869 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.08 MB
על הפיוט: 
פרשת נשא - עלית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
396 הורדות 877 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכה
לחץ לניגון
4.05 MB
על הפיוט: 
פרשת נשא - עלית חמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
271 הורדות 843 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכה
לחץ לניגון
2.68 MB
על הפיוט: 
פרשת נשא - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
224 הורדות 808 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכה
לחץ לניגון
2.18 MB
על הפיוט: 
פרשת נשא - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
320 הורדות 392 השמעות
מילים: תהלים קי"דמסורת: איטליהמועד שירת הפיוט: לכל עת, סוכות, שמחת תורה, פסח, שבועות
לחץ לניגון
2.03 MB
על הפיוט: 
מתוך תהלים קי"ד- נהוג לומר פרק זה בתוך שירת ההלל. חזנות מאת: החזן אילן אניקולי לחן: לפי נוסח בני רומא איטליה
222 הורדות 413 השמעות
מילים: רבי שלמה הלוי מסורת: איטליהמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.87 MB
על הפיוט: 
פיוט מהמאה האחת עשרה. בקהילת יהודי רומא (בני רומא), איטליה, נהוג לשיר בפסוקי דזמרה לפני שחרית של שבת
בנימה אישית: 
זה הפיוט החביב על החזן אם כי איתו התחיל את קריירת השירה בהיותו בגיל 9 בביה"כ באיטליה רומא על אי שעל נהר הטיבריס -"ביה'כ של הצעירים".
224 הורדות 392 השמעות
מועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
1.38 MB
על הפיוט: 
"ושמרו" - חזרת הש"ץ של ערב שבת - לפי נוסח בני רומא מאת החזן אילן אנטיקולי
473 הורדות 495 השמעות
מילים: רבי שלמה הלוי מסורת: איטליהמועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
762.46 ק"ב
על הפיוט: 
אחד מסגנונות השירה של "לכה דודי" לפי מסורת רומא -איטליה

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן