Audio

400 הורדות 565 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.62 MB
על הפיוט: 
פרשת בחוקותי - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
398 הורדות 579 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.95 MB
על הפיוט: 
פרשת בחוקותי - עלית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
285 הורדות 873 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבועות
לחץ לניגון
3.04 MB
437 הורדות 466 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
4.49 MB
בנימה אישית: 
השיר נכתב לחבר שניצל מתאונה וכל שנה מקיים סעודת הודיה לה. השיר מבטא את תחושות התודה של חברי, ושל כל אחד שעובר חוייה דומה.
999 הורדות 822 השמעות
מילים: מתוך תפילת הנעילהביצוע: אברהם חסון, יוסי אגא, אורי מזרחי , יפה חסוןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
לחץ לניגון
4.23 MB
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון.
673 הורדות 739 השמעות
מילים: מתוך ההללביצוע: אברהם חסון, יוסי אגא, אורי מזרחי , יפה חסוןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ראש חודש, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: מרץ 2008כל הזכויות שמורות ל: אוניברסיטת בר אילן המחלקה למוסיקה
לחץ לניגון
3.76 MB
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון.
579 הורדות 922 השמעות
מילים: מתוך ההללביצוע: אברהם חסון, יוסי אגא, אורי מזרחי , יפה חסון, בני כהןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ראש חודש, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: מרץ 2008כל הזכויות שמורות ל: אוניברסיטת בר אילן המחלקה למוסיקה
לחץ לניגון
1.84 MB
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון.
980 הורדות 756 השמעות
מילים: שחרית ראש השנהביצוע: אברהם חסון, יוסי אגא, אורי מזרחי , יפה חסוןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
לחץ לניגון
3.08 MB
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון.
716 הורדות 802 השמעות
ביצוע: אברהם חסוןמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: מרץ 2008כל הזכויות שמורות ל: אוניברסיטת בר אילן המחלקה למוסיקה
לחץ לניגון
4.83 MB
בנימה אישית: 
לפי נוסח התפילות בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו, בהובלתו של החזן אברהם חסון.
460 הורדות 587 השמעות
מילים: מגילת רותביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבועות
לחץ לניגון
2.48 MB
על הפיוט: 
מגילת רות - פרק א'

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן