Audio

1027 הורדות 610 השמעות
מילים: יחזקאל פרק כ'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.91 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת קדושים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
443 הורדות 616 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.88 MB
על הפיוט: 
פרשת קדושים - עליית כהן ולוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
406 הורדות 558 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.9 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
366 הורדות 512 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.36 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
379 הורדות 533 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
539 הורדות 522 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.18 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
62 הורדות 184 השמעות
מילים: קריאה בתורהלחן: מרוקאיביצוע: שמעוןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: בביתכל הזכויות שמורות ל: אין
לחץ לניגון
2.84 MB
בנימה אישית: 
כל הארה תתקבל בברכה
1226 הורדות 728 השמעות
מילים: באתי לגני אחותי כלהביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
2.12 MB
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו באתר: http://site.2all.co.il/maroc/
346 הורדות 717 השמעות
מילים: והזרתם את בני ישראלביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
485.02 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד פיוטים ועוד על מסורת יהודי מרוקו http://site.2all.co.il/maroc/
211 הורדות 677 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.91 MB
על הפיוט: 
פרשת מצורע - עליות: רביעי, חמישי, שישי ושביעי.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך החיפוש תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. לדוגמא - תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן