Audio

1494 הורדות 734 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
3.82 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת תרומה, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1558 הורדות 725 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
4.53 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת משפטים, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1531 הורדות 697 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
4.4 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת יתרו, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1508 הורדות 702 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
5.1 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת בשלח, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
2381 הורדות 692 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
5.04 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת בא, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
1315 הורדות 574 השמעות
ביצוע: איתמר מלכאמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
5.15 MB
על הפיוט: 
עליית ראשון של פרשת וארא, מתאים לקריאה בשבת במנחה, בשני וחמישי. לשאר הקריאות יש להכנס ל"דף הפיוטים של קריאה בתורה" תהנו..
699 הורדות 602 השמעות
מילים: קטעים מתפילת שחרית של שבתביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
7.23 MB
על הפיוט: 
תפילת שחרית של שבת קטעים: נשמת, שועת עניים, א-ל אדון, שמחים בצאתם, ממצרים, נקדיש, כתר
616 הורדות 822 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.24 MB
על הפיוט: 
פרשת ויקהל - עליית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
608 הורדות 733 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.5 MB
על הפיוט: 
פרשת ויקהל - עליית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
197 הורדות 445 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
5.25 MB
על הפיוט: 
פרשת ויקהל - עליית חמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן