Audio

237 הורדות 473 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.2 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
181 הורדות 413 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
לחץ לניגון
2.16 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית חמישי. קריאה לחול מועד פסח.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
287 הורדות 609 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
לחץ לניגון
1.18 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית רביעי. קריאה גם לחול מועד פסח.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
271 הורדות 510 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
לחץ לניגון
3.33 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית שלישי. עליית כהן בחול המועד פסח - אם כסף תלוה............
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
199 הורדות 440 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.73 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
610 הורדות 772 השמעות
מילים: מהמקורות לחן: מרוקניביצוע: אברהם בן זקןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: באר שבע 4/1/2010 טלפון 08 6414158כל הזכויות שמורות ל: אברהם בן זקן
לחץ לניגון
1.95 MB
על הפיוט: 
פורים מתקרב עלינו לטובה התחילו להתכונן ללמוד את הקריאה בהצלחה וגם לשיר בטעמים הנכונים זה הזמן
בנימה אישית: 
חג שמח וריכשו את הדיסק בכדי ללמד את הילדים ובכך לשמור על המסורת המפוארת שלנו לילדינו ולנכדינו
315 הורדות 451 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.26 MB
על הפיוט: 
פרשת משפטים - עליית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1735 הורדות 774 השמעות
מילים: מלכים ב' פרק י"בביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.7 MB
על הפיוט: 
הפטרת שבת שקלים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
276 הורדות 552 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.7 MB
על הפיוט: 
פרשת בראשית - עליית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
370 הורדות 407 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.77 MB
על הפיוט: 
פרשת בראשית - עליית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן