Audio

255 הורדות 499 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.34 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עלית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
178 הורדות 808 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.31 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עלית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
181 הורדות 822 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.66 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עךית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
180 הורדות 906 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
1.39 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
197 הורדות 418 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.23 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עלית חמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
193 הורדות 413 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.45 MB
על הפיוט: 
פרשת במדבר - עלית שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
290 הורדות 571 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ושמואל גברא (שר ומתופף)מסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 5/5/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.05 MB
על הפיוט: 
פיוט המבוצע לרוב ע"י קהילות מנאכ'ה. מבוצע ע"י נהרי יצחק ושמואל גברא(שר ומתופף). זה המקום לציין את פעלו של שמואל גברא המשמש כמלמד ילדים כמו גם אהבתו ללא סייגים לשירת יהודי תימן וזאת בנוסף להיותו בן תורה ישר כוח לך שמואל
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
237 הורדות 518 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ושמואל גברא(שר ומתופף)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 5/5/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
1.21 MB
על הפיוט: 
פיוט המבוצע לרוב ע"י קהילות מנאכ'ה. מבוצע ע"י נהרי יצחק ושמואל גברא(שר ומתופף). זה המקום לציין את פעלו של שמואל גברא המשמש כמלמד ילדים כמו גם אהבתו ללא סייגים לשירת יהודי תימן וזאת בנוסף להיותו בן תורה ישר כוח לך שמואל
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
243 הורדות 418 השמעות
מילים: שבזילחן: עדני ומנאכ'הביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 24/4/2010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.15 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
257 הורדות 442 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עדניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 24/42010כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
2.35 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן חזן ומלמד. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן