הפיוטים של אבי-עד

2586 הורדות 1277 השמעות
מילים: יוסף בן הרבביצוע: חברי חוג הבקשות ישיבת ההסדר בנתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: נתיבות כסליו תשס"טכל הזכויות שמורות ל: חברי חוג הבקשות ישיבת ההסדר בנתיבות
לחץ לניגון
8.18 MB
על הפיוט: 
מושר בד"כ בבקשות, נאה גם לשבת בראשית. פיוט מרגש על בריאת העולם ובשבח הבורא.
בנימה אישית: 
הפיוט האהוב ביותר ע"י חברי החוג.
519 הורדות 746 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
2 MB
643 הורדות 882 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
8.12 MB
444 הורדות 720 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
6.51 MB
475 הורדות 774 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
2.59 MB
573 הורדות 795 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
1.26 MB
500 הורדות 662 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
2.52 MB
על הפיוט: 
הפיוט " אלוקי אל תדינני" הוקלט פעמיים. פעם בציבור ופעם בסולו עקב מנהגים שונים. "אחוז בזה וזם מזה אל תנח ידך"
533 הורדות 610 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
1.83 MB
בנימה אישית: 
הפיוט "אלוקי אל תדנני" הוקלט פעמיים. פעם בסולו ופעם בציבור עקב מנהגים שונים. "אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך"
843 הורדות 817 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"חכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
3.11 MB
534 הורדות 635 השמעות
ביצוע: חברי ישיבת ההסדר נתיבותמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"ג אלול התשס"ח ישיבת ההסדר נתיבותכל הזכויות שמורות ל: ישיבת ההסדר נתיבות
לחץ לניגון
1.4 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן