אגדלך

1538 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזראלחן: פורת נובביצוע: פורת נוב ומשה לוימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בת עין, ישראל. תשע"בכל הזכויות שמורות ל: פורת נוב
עטיפת הסינגל
לחץ לניגון
3.41 MB
1543 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזראלחן: פורת נובביצוע: פורת נוב ומשה לוימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בת עין, ישראל. תשע"בכל הזכויות שמורות ל: פורת נוה
עטיפת הסינגל
לחץ לניגון
3.41 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן