57 הורדות 164 השמעות
מילים: תהלים קדלחן: מרוקאי מסורתיביצוע: מאירמועד שירת הפיוט: שבת, ראש חודש
לחץ לניגון
1.43 MB
על הפיוט: 
מזמור קד בתהלים, ברכי נפשי, נאמר ברוב קהילות ספרד בליל ראש חודש לפני הקדיש הפותח את תפילת ערבית. כשחל ר"ח להיות בשבת, יש בקהילות מרוקו שלא נהגו לאמרו, מפני שכתוב בו "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", ובשבת אין עובדים. אחרים נהגו לאמרו לאחר "מזמור שיר ליום השבת" וממשיכים בלחן התהלים של שבת, שלא כמו במשך השבוע, שאומרים אותו בלחן התהלים של יום טוב.