הפטרה

1285 הורדות 623 השמעות
מילים: הושע י"ד + מיכה ז' ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.04 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת וילך - שבת תשובה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1115 הורדות 581 השמעות
מילים: ישעיהו ס"אלחן:  ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.34 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת נצבים. שוש אשיש
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
950 הורדות 930 השמעות
מילים: יששעיהו ס'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.47 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת כי תבא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1058 הורדות 1219 השמעות
מילים: ישעיהו נ"דביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.6 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת כי תצא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1181 הורדות 1264 השמעות
מילים: ישעיהו מ"טביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.08 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת עקב
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1236 הורדות 1286 השמעות
מילים: ישעיהו נ"דביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.36 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת ראה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1128 הורדות 1202 השמעות
מילים: ישעיהו נ"אביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.55 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת שופטים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
955 הורדות 1332 השמעות
מילים: ישעיהו מ' ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
827.5 ק"ב
על הפיוט: 
הפטרת פרשת ואתחנן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
926 הורדות 1272 השמעות
מילים: ישעיהו א'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.51 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת דברים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1325 הורדות 1392 השמעות
מילים: ירמיהו פרק ב'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.9 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת מסעי. כאשר פרשיות מטות ומסעי מחוברות מפטיר בהפטרה זאת
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן