הפטרות ספר במדבר

4861 הורדות 968 השמעות
מילים: ירמיהו א'מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.52 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת מטות - כאשר פרשה זאת איננה מחוברת עם פרשת מסעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1325 הורדות 1392 השמעות
מילים: ירמיהו פרק ב'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.9 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת מסעי. כאשר פרשיות מטות ומסעי מחוברות מפטיר בהפטרה זאת
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1039 הורדות 1336 השמעות
מילים: ימיהו פרק א'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.52 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת פנחס. לאחר י"ז בתמוז היא הפטרת פרשת מטות. הפטרה ראשונה בשלוש שבתות פורענו.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1448 הורדות 694 השמעות
מילים: מלכם א' פרק י"טביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.59 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת פנחס. כאשר פרשת פנחס נקראית לאחר י"ז בתמוז מפטירים הפטרת פרשת מטות
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1299 הורדות 1123 השמעות
מילים: מיכה פרק ד'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.5 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת בלק
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1138 הורדות 1030 השמעות
מילים: שופטים י"אביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.73 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת חוקת
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1157 הורדות 573 השמעות
מילים: שמואל א' י"אביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.1 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת קרח
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1202 הורדות 1011 השמעות
מילים: יהושע ב'מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.2 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת שלח לך
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1217 הורדות 1101 השמעות
מילים: זכריה פרק ב'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכה
לחץ לניגון
4.57 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת בהעלותך.
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1135 הורדות 590 השמעות
מילים: שופטים פרק י"גביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.04 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת נשא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן