הפטרות ספר שמות

3221 הורדות 863 השמעות
מילים: ירמיהו א'ביצוע: משה שלו מועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
3.74 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת שמות
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
3998 הורדות 701 השמעות
מילים: ירמיהו ל"דביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.54 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת משפטים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1927 הורדות 604 השמעות
מילים: יחזקאל כ"חביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.96 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת וארא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1659 הורדות 592 השמעות
מילים: מלכים א' ז'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.95 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת ויקהל
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1662 הורדות 718 השמעות
מילים: יחזקאל מ"גביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.34 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת תצוה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1442 הורדות 934 השמעות
מילים: מלכים א' פרק ה'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.17 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת תרומה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
2273 הורדות 891 השמעות
מילים: יחזקאל פרק מ"הביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.53 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת החודש. שבת מברכים חודש ניסן.
1303 הורדות 645 השמעות
מילים: מלכים א' פרק י"חביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.42 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת כי תישא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
2011 הורדות 910 השמעות
מילים: מלכים ב' פרק י"בביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.7 MB
על הפיוט: 
הפטרת שבת שקלים
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1631 הורדות 768 השמעות
מילים: ישעיהו פרק ו'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.64 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת יתרו
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן