זוגיות

כל שבתות העולם

קובץ וידאו למאמר: 

עיבוד עברי לשיר אהבה יווני מופלא

כל שבתות העולם

 

חיי שרה, דרשה

דרשה על קטע מפרשת חיי שרה, העוסק בצוואת אברהם לעבדו להשיג אישה לבנו תוך אזהרה שלא להוציא אותו לחו"ל. במקביל עוסקת הדרשה בשאלה של דיאלוג בין תרבותי עם העמים הסובבים אותנו.

חיי שרה, דרשה

קהילת הראל ירושלים

הזונה המדומה

עיבוד לסיפור תלמודי

הזונה המדומה / יעקב מעוז

yaacovmaoz@gmail.com


כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן