זמירות שבת

115 הורדות 21 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.32.56.jpg
לחץ לניגון
4.9 MB
בנימה אישית: 
פיוט מוכר, מושר בקהילות רבות. גם במסורת שלנו יש לו לחנים רבים. זה אחד מהם.
81 הורדות 20 השמעות
מילים: האר"י (ר' יצחק לוריא)ביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 19.32.58.jpg
לחץ לניגון
2.56 MB
בנימה אישית: 
אזמר בשבחין - מושר בקהילות רבות קודם הקידוש בליל שבת. לחן זה דומה מאד ללחנים אחרים המוכרים לרבים.
93 הורדות 21 השמעות
מילים: ר' אברהם מימיןביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 19.32.47.jpg
לחץ לניגון
4.35 MB
בנימה אישית: 
פיוט "אל מסתתר" מושר תופס מקום של כבוד בשירת הבקשות, וכן באזכרות שעורכים לנפרטים, לפי מסורת קהילתנו. הלחן כאן מושר בנסיבות ייחודיות. לאחר תפילת ערבית שבחול המועד הסוכות, יושבים המתפללים, יחד עם חתני התורה (שנבחרו קודם - בתפילות יום הכיפורים) ולכבודם שרים פיוט זה ולאחריו "יגדל אלהים חי" בלחן מיוחד לנסיבות אלו. לאירוע הזה קראנו "שמחת בית השואבה", הגם והוא אירוע קצר ביותר, נטול הסממנים המוכרים כיום למושג זה. אמנם שני הפיוטים מושרים בנסיבות רבות, אולם ב"שמחת בית השואבה" שרים אותם בנעימה חגיגית וקצבית במיוחד.
54 הורדות 17 השמעות
מילים: דונש בן לברטביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.26.56.jpg
לחץ לניגון
2.7 MB
בנימה אישית: 
גם פיוט "דרור יקרא" לא מזוהה כספרדי. לפיוט זה לחנים רבים מאד, אשכנזים ומוכר במיוחד לחנו התימני. הוא כמעט ולא מוכר (לעניות דעתי) בקהילות הספרדים. הנהו לפניכם.
52 הורדות 20 השמעות
מילים: ר' יהודה הלויביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.27.34.jpg
לחץ לניגון
3.3 MB
בנימה אישית: 
פיוט "יונה מצאה" מזוהה כ"אשכנזי". לפיוט זה לחנים רבים מאד, והוא כמעט ולא מוכר (לעניות דעתי) בקהילות הספרדים. הנהו לפניכם.
62 הורדות 17 השמעות
מילים: מחבר לא ידועביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.26.56.jpg
לחץ לניגון
8.61 MB
על הפיוט: 
פיוט עם לחן מיוחד, ככל הנראה לחן זה שמושר כאן הינו משובש במידת מה... כך "נשמע" לי
53 הורדות 15 השמעות
מילים: מחבר לא ידועביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.23.46.jpg
לחץ לניגון
3.42 MB
בנימה אישית: 
(חלק ב') "ארץ ורום" הינו אחד מפיוטי שירת הבקשות הקלאסיים. הוא מוכר ומושר בקהילות רבות. אולם אינו מוכר במסורת יהודי טורקיה. הנה הקשיבו.
54 הורדות 14 השמעות
מילים: מחבר לא ידועביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 19.32.47.jpg
לחץ לניגון
1.74 MB
בנימה אישית: 
"ארץ ורום" הינו אחד מפיוטי שירת הבקשות הקלאסיים. הוא מוכר ומושר בקהילות רבות. אולם אינו מוכר במסורת יהודי טורקיה. הנה הקשיבו.
70 הורדות 23 השמעות
מילים: ר' אברהם אבן עזראביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.23.46.jpg
לחץ לניגון
6.95 MB
בנימה אישית: 
כמובן שיש לפיוט "כי אשמרה שבת" לחנים, במרבית המקאמים המוכרים. זה אחד מהם.
51 הורדות 16 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.28.14.jpg
לחץ לניגון
5.21 MB
בנימה אישית: 
גם לפיוט "יודוך רעיוני של ר' ישראל נג'ארה יש כמה לחנים במסורת המשפחה. זה דוקא מהמוכרים בהם.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן