חיים פרחי

30 הורדות 7 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2014כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
3.75 MB
בנימה אישית: 
פיוט להזמנת חתן התורה לעלות לקרוא בתורה
18 הורדות 5 השמעות
מילים: אלעזרלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2016כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
3.99 MB
15 הורדות 3 השמעות
מילים: ר' יוסף חיים-בן איש חילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2016כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
2.33 MB
22 הורדות 13 השמעות
מילים: בניימין בר זרחלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2016 פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
3.27 MB
51 הורדות 10 השמעות
מילים: מתוך מוסף לראש השנהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2015 פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
2.27 MB
61 הורדות 17 השמעות
מילים: רבי יוסף חיים-בן איש חילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ל"ג בעומרמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2016כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
לחץ לניגון
4.6 MB
68 הורדות 24 השמעות
מילים: מתוך ההגדהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: פסחמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2016כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
1.17 MB
73 הורדות 23 השמעות
מילים: מתוך ההגדהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: פסחמקום ותאריך ההקלטה: בוסטון ארה"ב 1986כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
2.62 MB
בנימה אישית: 
השיר מוקלט בתקליטור "שירי ההגדה" חיים פרחי

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן