חתןוכלה

90 הורדות 1812 השמעות
ביצוע: חייםן אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונה
לחץ לניגון
770.71 ק"ב
על הפיוט: 
"אהוב מהר המור נתן לי מורשה..." הפיוט בנוי מאקרוסטיכון א-ת בשעת החופה שרים רק את חלקו (בד"כ את עשרת הבתים הראשונים) וכאשר מלווים את החתן בשבת מבית הכנסת לביתו שרים את הכל.
953 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימועד שירת הפיוט: חתונה
לחץ לניגון
916.33 ק"ב
על הפיוט: 
מיועד לברך את החתן
1082 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
582.04 ק"ב
על הפיוט: 
מיועד לברך את הכלה שתזכה כי יצאו ממנה בנים צדיקים וחסידים...
88 הורדות 1198 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
835.41 ק"ב
על הפיוט: 
"חתן נעים עלה בתוך עם אמוני/ לקרוא בספר תורת ה'..." מושר בשבת חתן בבית הכנסת לפני שהחתן עולה לתורה
1374 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונה
לחץ לניגון
2.79 MB
על הפיוט: 
פיוט יפה זה מושר לכבוד החתן בין היתר בכניסתו לביתו בשובו מבית הכנסת מלווה ע"י אורחיו.
97 הורדות 12 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
2.1 MB
על הפיוט: 
"ברכת האורח", הנה עוד אחד ממנהגיה היפים של יהדות תימן. מדובר בברכה ארוכה במיוחד, השונה הן בתוכנה והן באורכה מברכת האורח הקצרה המקובלת. הברכה מושרת בסעודות חגיגיות, בסוף ברכת המזון, (לפני הפסוק "מגדיל ישועות מלכו...) הסועדים מודים לבעל הבית על הארוח ועל הסעודה ומברכים אותו בצורה מפוייטת,חגיגית ועשירה. תוכן הברכה מקיף מגוון רחב מאד של איחולים: הצלחה בחינוך הבנים, בחן בעושר, בנכסים שלא יתמו.. ובכבוד שלא יכלה...ועוד, ועוד..
בנימה אישית: 
חלק ממלות הברכה:---------------------------------------------ועוד אלהים יברך וישמור ויסעוד ויפרה וירבה וישתיל ויעשיר ויתקן ויחלץ ויחיה ויאריך את ימי מורנו ורבנו בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת. אלהים, יברך אותו ועזרו ואחיו ובניו וקרוביו ודורשי שלומו- יתברכו! (והצבור עונה: אמן ואתה תתברך)גם יתברכו הכל במאד מאד בהון, בעושר, בחכמה מופלאה, בחילוץ עצמות, בבנים ובבנות (והציבור עונה: אמן) בבנים שיהיו עוסקי בתורה ומקיימי מצוות בישראל ובנכסים מרובים שלא יתמו........(וכן הלאה...)
1401 השמעות
ביצוע: חיים בן הרב יוסף אסנפי זצ"למסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונהמקום ותאריך ההקלטה: כפר מימון, ראש חודש סיוון , תשס"טכל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
לחץ לניגון
2.94 MB
על הפיוט: 
בנוסח שלנו יש מעט הבדלים מן הנוסחים האחרים של שבע הברכות
בנימה אישית: 
הקלטה זו לכבוד לילך צדוק ונריה קאפח , לרגל נישואיהם ה' יבנה ביתם.
476 הורדות 1213 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חתונה
לחץ לניגון
869.39 ק"ב
על הפיוט: 
אחד מתוך סדרת "פיוטי והללויה" המיועד לברך את החתן. יש בשירת יהודי תימן קבוצה גדולה של "כעין פיוטים" - קטעים שתכנם שבח לקב"ה, לבעלי שמחה, לאורחים, תפילה קצרה וכיו"ב, שבהם משולבים פסוקים או קטעי פסוקים. לכל הקטעים מסוג זה מנגינה אחידה.והם מושמעים בשמחות שונות ובחגים:שמחת תורה ושבועות קטעים אלה פותחים ומסיימים במילה "והללויה"

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן