ישעיהו

990 הורדות 791 השמעות
מילים: ישעיהו סלחן: מסורת אשכנז-מזרח אירופה-א"יביצוע: יהודה קדרימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, בר מצווהמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה ביתית, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
לחץ לניגון
3.65 MB
על הפיוט: 
הפטרת נחמה של ישעיהו הנביא, נקראת בשבת פרשת כי תבוא. מסיבות טכניות הוקלטו יא פסוקים בלבד. המשך ההפטרה, פסוקים יב-כב, הוקלטו בהקלטה סמוכה
בנימה אישית: 
פרשת "כי תבוא" היא פרשת בר המצווה שלי. מתוך ערגה וזכרונות נעימים מהילדות, החלטתי להקליט את ההפטרה. מורי היה מר פורת ז"ל שהכין איתי את הקריאה בתורה ובהפטרה, אותם קראתי בבית הכנסת ישורון בירושלים, לפני 58 שנים
4270 הורדות 811 השמעות
לחן: כורדיביצוע: שלמה לוימסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: שבת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים 2010כל הזכויות שמורות ל: חופשי
לחץ לניגון
3.49 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן