כורדיסטאן

יהודים שהם ערבים

שאלה של זהות

יהודים שהם ערבים / יעקב מעוז

 

רופא ערבי צעיר נגש אלינו,

1966 הורדות 583 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: כורדיסטאן - סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
3.66 MB
על הפיוט: 
פיוט זה מושר בפי הקהילות הספרדיות בראש השנה.
1908 הורדות 444 השמעות
מילים: לא ידועלחן: כורדיסטאן- סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
627.75 ק"ב
על הפיוט: 
פיוט קדום זה נאמר לאחר תקיעות שופר דמעומד, כלומר לאחר התקיעות הנתקעות במהלך תפילת המוסף של ראש השנה.
1860 הורדות 365 השמעות
מילים: לא ידועלחן: כורדיסטאן- סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
688.57 ק"ב
על הפיוט: 
פיוט זה פותח את תפילת ערבית של היום השני של ראש השנה בעדות המזרח
2201 הורדות 621 השמעות
מילים: תפילהלחן: כורדיסטאן- סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
2.11 MB
על הפיוט: 
חזרת הש"ץ לימים נוראים
1158 הורדות 424 השמעות
מילים: לא ידועלחן: כורדיסטאן- סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: שבת, ראש חודשמקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
1.99 MB
על הפיוט: 
פיוט זה מיועד לראש חודש החל בשבת והוא מושר בכמה מהקהילות הספרדיות בזמנים שונים של יום מיוחד זה.
1870 הורדות 371 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: כורדיסטאן- סולומניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
3.97 MB
על הפיוט: 
פיוט זה הוא 'אופן' המושר בראש השנה בקרב הקהילות הספרדיות
1978 הורדות 589 השמעות
מילים: ר' אברהם חזן גירונדי לחן: בבל (עירק)ביצוע: אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
3.14 MB
על הפיוט: 
פיוט הפותח את תפילות ראש השנה של עדות המזרח

מסורת כורדיסטאן - סולומניה

1.jpg
על האתר: 

מסורת כורדיסטאן - סולומניה
אבותינו סיפרו לנו...
מבין שרידי הקהילות הדוברות את שפת התלמוד הבבלי

09/09/12

ה' יום לך אערוך תחינ

פיוט זה מושר בפי הקהילות הספרדיות בראש השנה.
09/09/12

היום הרת עולם

פיוט קדום זה נאמר לאחר תקיעות שופר דמעומד, כלומר לאחר התקיעות הנתקעות במהלך תפילת המוסף של ראש השנה.
08/09/12

חון תחון

פיוט זה פותח את תפילת ערבית של היום השני של ראש השנה בעדות המזרח
08/09/12

עמידה של ימים נוראים

חזרת הש"ץ לימים נוראים
08/09/12

שירו לאל נבוני

פיוט זה מיועד לראש חודש החל בשבת והוא מושר בכמה מהקהילות הספרדיות בזמנים שונים של יום מיוחד זה.
08/09/12

ידי רשים

פיוט זה הוא 'אופן' המושר בראש השנה בקרב הקהילות הספרדיות
08/09/12

אחות קטנה

פיוט הפותח את תפילות ראש השנה של עדות המזרח
1837 הורדות 707 השמעות
מילים: מחבר לא ידועלחן: בבל (עירק)ביצוע: רפאל אליעזרמסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: רפאל אליעזר
לחץ לניגון
1.86 MB
על הפיוט: 
פיוט הנאמר לפני תקיעות השופר בראש השנה, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן