משה שלו

282 הורדות 938 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.11 MB
על הפיוט: 
נוהגים לסיים "עד כי חדל לספור כי אין מספר" שכן נוהגים לסיים ולהתחיל בכי טוב. ובחומשים כתוב להתחיל " ותכלינה שבע שני השבע". זאת התחלה לא בכי טוב
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
526 הורדות 1045 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
3.97 MB
על הפיוט: 
פרשת מקץ - עליית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
636 הורדות 1234 השמעות
מילים: מתוך תפילת שחרית לשבתמועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
3.34 MB
על הפיוט: 
נשמת כל חי, שוועת עניים וא-ל ההודאות
1440 הורדות 1072 השמעות
מילים: זכריה ב'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכהכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
4.57 MB
על הפיוט: 
הפטרת שבת ראשונה של חנוכה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
265 הורדות 1159 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
1.83 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
273 הורדות 655 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
1.21 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית חמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
271 הורדות 608 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
2.51 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
285 הורדות 684 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
3.77 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עלית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
300 הורדות 1049 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
4.27 MB
על הפיוט: 
פרשת שלח לך - עליית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
400 הורדות 1171 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: משה שלו
לחץ לניגון
2.53 MB
על הפיוט: 
עליית כהן בפרשת שלח לך
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן