משה שלו

375 הורדות 987 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.21 MB
על הפיוט: 
פרשת וירא - עליית לוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
454 הורדות 815 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.34 MB
על הפיוט: 
פרשת לך לך - עליית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1298 הורדות 838 השמעות
מילים: מלכים א' א'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.68 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת חיי שרה
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
369 הורדות 862 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
4.24 MB
על הפיוט: 
פרשת לך לך - עליית חמישי ושישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
422 הורדות 912 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.35 MB
על הפיוט: 
פרשת לך לך - עליית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
392 הורדות 1106 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.46 MB
על הפיוט: 
פרשת לך לך - עליית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
458 הורדות 1024 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.54 MB
על הפיוט: 
פרשת לך לך - עליית כהן
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1319 הורדות 912 השמעות
מילים: מלכים ב' פרק ד'ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.49 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת וירא
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
815 הורדות 865 השמעות
מילים: ישעיהו מ' מפסוק כ"זביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.01 MB
על הפיוט: 
הפטרת פרשת לך לך
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
465 הורדות 996 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.6 MB
על הפיוט: 
פרשת נח - עליית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן