גויים למופת

בעקבות הפטרת יונה מיום הכיפורים תשע"ו

 

גויים למופת / יעקב מעוז