2341 הורדות 1344 השמעות
מילים: עמוס, פסוקים מפ' ב-גלחן: מסורת אשכנז מזרח אירופה א"יביצוע: יהודה קדרימסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה ביתית, כסלו תשע"דכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
לחץ לניגון
4.86 MB
בנימה אישית: 
ההפטרה הוקלטה במחשב ביתי ולכן שומעים לעיתים רעשים מיותרים, בעיקר בהתחלה. קבלו נא את התנצלותי. ברכותיי לבני אביה שפרשה זו היא פרשת בר המצווה שלו. ושננתם לבניך.