נרות השבת של אמא

על המאבק של אמי הקשישה להדליק נרות שבת

 

נרות השבת של אימא / יעקב מעוז