נשיד

378 הורדות 338 השמעות
מילים: ר' שלם שבזי סימן אב"ו שמעו"ן אלשבז"ילחן: עממי תימני - צנעאביצוע: יעקב שרעבי ויואל סיאנימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יד בנימין 02/03/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
4.63 MB
על הפיוט: 
ערב שירה בבית הכנסת "שערי ציון" שביד בנימין בהשתתפות הרב אליקים צדוק, המשוררים יעקב שרעבי ויואל עוזירי הי"ו ומקהלת הילדים של יד בנימין.
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
254 הורדות 340 השמעות
מילים: ר' שלם שבזי סימן חבו"ר שבז"ילחן: עממי תימני - צנעאביצוע: יעקב שרעבי ויואל סיאנימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יד בנימין 02/03/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
4.97 MB
על הפיוט: 
ערב שירה בבית הכנסת "שערי ציון" שביד בנימין בהשתתפות הרב אליקים צדוק, המשוררים יעקב שרעבי ויואל עוזירי הי"ו ומקהלת הילדים של יד בנימין.
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
282 הורדות 318 השמעות
מילים: ר' אברהם בן חלפון המאה ה-12לחן: עממי תימני - מחוז מנאכ'הביצוע: הרב אליקים צדוק ומקהלת יד בנימיןמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יד בנימין 02/03/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
3.96 MB
על הפיוט: 
ערב שירה בבית הכנסת "שערי ציון" שביד בנימין בהשתתפות הרב אליקים צדוק, המשוררים יעקב שרעבי ויואל עוזירי הי"ו ומקהלת הילדים של יד בנימין.
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
247 הורדות 190 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוי-ספרד-מאה 11-12 וחסדאילחן: עממי תימני - צנעאביצוע: יעקב שרעבי ויואל סיאנימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: יד בנימין 02/03/13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
5.63 MB
על הפיוט: 
ערב שירה בבית הכנסת "שערי ציון" שביד בנימין בהשתתפות הרב אליקים צדוק, המשוררים יעקב שרעבי ויואל עוזירי הי"ו ומקהלת הילדים של יד בנימין.
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
384 הורדות 365 השמעות
לחן: עממי תימני - צנעאביצוע: אברהם נדף וחצרוני יחיאלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי אהלי יוסף 9 ירושלים 09-02-13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.88 MB
על הפיוט: 
ערב שירה מוצש"ק פרשת משפטים התשע"ג
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
243 הורדות 346 השמעות
לחן: עממי תימני - צנעאביצוע: אברהם נדף וחצרוני יחיאלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי אהלי יוסף 9 ירושלים 09-02-13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
4.38 MB
על הפיוט: 
ערב שירה מוצש"ק פרשת משפטים התשע"ג
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
466 הורדות 362 השמעות
לחן: עממי תימני - צנעאביצוע: יוסף עוזירימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי אהלי יוסף 9 ירושלים 09-02-13כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.65 MB
על הפיוט: 
ערב שירה מוצש"ק פרשת משפטים התשע"ג
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי, איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
310 הורדות 367 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוי-ספרד-מאה 11-12לחן: עממי תימני - מחוז מנאכ'הביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: יבנה 07/01/2013כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
4.95 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
384 הורדות 377 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני - צנעאביצוע: הרב שלום צדוקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ביתו של מיכאל יעקב 24/11/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
5.22 MB
בנימה אישית: 
עוד ערב שירת קודש מרנין ומהנה בביתו של ידידי מר מיכאל יעקב בהשתתפות הרבנים הרב שלום צדוק רבה של אריאל ובני עיש והרב יוסף עראקי והכוכב בה"א הידיעה של הזמר התימני מר ציון גולן. ערב שהוא המשך טבעי לערבי השירה שהוא מארח בביתו מזה שנים ברצוני לאחל לו את הטוב ושכל משאלותיו יתגשמו והחשוב מכל המטרה שלשמה התכנסו בערב זה שהיא הנחלת מורשת תימן בשירה ובהנהגות כפי שנהגו עד לא מזמן גדולי הדור, אני תקוה כי לערב זה תרומת מה לנושא חשוב זה. נהארי יצחק
322 הורדות 354 השמעות
מילים: ס' יהוס"ףלחן: עממי תימני - צנעאביצוע: הרב שלום צדוקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ביתו של מיכאל יעקב 24/11/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
אל מילות הפיוט: 
לחץ לניגון
5.26 MB
בנימה אישית: 
עוד ערב שירת קודש מרנין ומהנה בביתו של ידידי מר מיכאל יעקב בהשתתפות הרבנים הרב שלום צדוק רבה של אריאל ובני עיש והרב יוסף עראקי והכוכב בה"א הידיעה של הזמר התימני מר ציון גולן. ערב שהוא המשך טבעי לערבי השירה שהוא מארח בביתו מזה שנים ברצוני לאחל לו את הטוב ושכל משאלותיו יתגשמו והחשוב מכל המטרה שלשמה התכנסו בערב זה שהיא הנחלת מורשת תימן בשירה ובהנהגות כפי שנהגו עד לא מזמן גדולי הדור, אני תקוה כי לערב זה תרומת מה לנושא חשוב זה. נהארי יצחק

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן