נשיד

591 הורדות 248 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוה עודד שמחי שמואל גברא מרדכי סמינה וזיו מעודהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 17/10/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.23 MB
בנימה אישית: 
יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
439 הורדות 348 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוה עודד שמחי שמואל גברא מרדכי סמינה וזיו מעודהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 17/10/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
5.03 MB
בנימה אישית: 
יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
434 הורדות 388 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: חובב אשרף שלמה מנצור שמואל נדאףמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
3.31 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
461 הורדות 358 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: חובב אשרף שלמה מנצור שמואל נדאףמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ערב סליחות בבהכ"נ נווה שלום- גן יבנה 04/09/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
4.82 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
305 הורדות 383 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: חובב אשרף שלמה מנצור שמואל נדאףמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ערב סליחות בבהכ"נ נווה שלום- גן יבנה 04/09/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.14 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
282 הורדות 376 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני-מחוז מנאכ'הביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוהמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 05/09/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.44 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
563 הורדות 339 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני-מחוז צנעאביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 29/08/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
1.56 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
291 הורדות 354 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני-מחוז מנאכ'הביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 05/09/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
1.91 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
390 הורדות 384 השמעות
מילים: ר' זכריה אלצ'אהרי המאה ה-16לחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק עם הרב שמואל גברא מתופף ושרמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 08/08/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
1.63 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
511 הורדות 371 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: מרדכי סמינה עם הרב שמואל גברא ונהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 08/08/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.41 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן