נשיד

729 הורדות 578 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי מוצש"ק פרשת ויקהל פקודי התשע"ב 17-03-2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
2.35 MB
על הפיוט: 
פיוט לחג הפסח
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
339 הורדות 391 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני- מחוז צנעאביצוע: שריה מדמון אברהם נדף ויחיאל חצרונימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי מוצש"ק פרשת ויקהל פקודי התשע"ב 17-03-2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.93 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
475 הורדות 331 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני- נוסח צנעאביצוע: הרב שלום צדוקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ביתו של מיכאל יעקב 2012-02-04כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
5.18 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
442 הורדות 502 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני- מחוז מנאכ'הביצוע: דניאל יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ביתו של מיכאל יעקב 2012-02-04כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
2.22 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
468 הורדות 446 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני- מחוז צנעאביצוע: הרב יוסף עראקימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ביתו של מיכאל יעקב 2012-02-04כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
4.46 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות
419 הורדות 402 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימני- מחוז צנעאביצוע: הרב שלום הלוימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קרן בית הלוי מוצש"ק פרשת וארא התשע"ב 21-01-2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
5.17 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
286 הורדות 388 השמעות
מילים: ר' יחיא אלט'אהרילחן: עממי תימניביצוע: שמואל גבראמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: יבנה-ביתו של מיכאל יעקב 04/12/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.07 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
437 הורדות 355 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: נהרי יצחק ומקהלת גני תקוה (שמואל גברא מתופף)מסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 09/11/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.8 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
360 הורדות 380 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוי ספרד מאה 11-12לחן: עממי תימני- מחוז צנעאביצוע: שלום בן חיים מתניה בדיחי ומקהלת גני תקוהמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 09/11/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
1נהרי יצחק.JPG
לחץ לניגון
2.67 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
671 הורדות 376 השמעות
מילים: ר שלם שבזילחן: עממי תימני- מחוז מנכ'הביצוע: ישראל ימיני איתן ימיני ונהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב בביתה של פרופסור טובה רוזן 23/10/2011כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.17 MB
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן