ספר ויקרא

1390 הורדות 964 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת
לחץ לניגון
4.51 MB
על הפיוט: 
פרשת קדושים - עליות שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
1310 הורדות 594 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.41 MB
על הפיוט: 
פרשת שמיני - עלית שביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1236 הורדות 401 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
2.75 MB
על הפיוט: 
פרשת שמיני - עלית שישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפטרות.
1940 הורדות 1300 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.98 MB
על הפיוט: 
פרשת תזריע - עלית רביעי וחמישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה.
1870 הורדות 993 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.68 MB
על הפיוט: 
פרשת תזריע - עלית לוי ושלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה.
514 הורדות 661 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.95 MB
על הפיוט: 
פרשת בחוקותי - עלית חמישי, שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
521 הורדות 622 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.62 MB
על הפיוט: 
פרשת בחוקותי - עלית רביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
502 הורדות 640 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
3.95 MB
על הפיוט: 
פרשת בחוקותי - עלית שלישי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייג את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה וכן ההפםרות.
696 הורדות 678 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.88 MB
על הפיוט: 
פרשת קדושים - עליית כהן ולוי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.
562 הורדות 619 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
לחץ לניגון
1.9 MB
על הפיוט: 
פרשת אחרי מות - עליית שישי ושביעי
בנימה אישית: 
גולש נכבד, כדי להקל עליך תייגתי את הקריאה בתורה לפי ספרים. תוכל למצוא פרשה מספר שמות אם תחפש בתגיות את הערך "ספר שמות" וכן הלאה ןכן ההפםרות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן