קדושה.

במעלות קדושים (הכותל)

מחשבה שעלתה בי תוך כדי שחרית של שבת בכותל, פרשת נח.

 

במעלות קדושים / יעקב מעוז

 

כאשר אני מביט

נרות השבת של אמא

על המאבק של אמי הקשישה להדליק נרות שבת

 

נרות השבת של אימא / יעקב מעוז


כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן