קינות

1477 הורדות 1065 השמעות
מילים: לפדות עם דל, בגלות מוני.ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
501.22 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1418 הורדות 1019 השמעות
מילים: למי אבכה, וכף אכה ובבכי. אמרר ו-המון מעי אשנן.ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
516.73 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1392 הורדות 1074 השמעות
מילים: יונה נכאבה, נפשה דאבה. היכל דר ערבות, יום יום סובבה.ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
422.86 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1320 הורדות 950 השמעות
מילים: דממו שרפים מזמר, וחיות ואופנים ממשמר, יום בו גזר דין נחתם ונגמר, מלאכי שלום יבכיון מר.ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
344.9 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1275 הורדות 921 השמעות
מילים: דוק וחוג רעשו, ותשכון עלי עננה. וכל מאורי אור קדרו, וחמה כלבנה. יום רבתי בגוים היתה כאלמנה.ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
532.24 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1575 הורדות 926 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
422.86 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1228 הורדות 949 השמעות
מילים: ארים על שפיים קולי בבכייתי, על חרבן ירושלים אזיל דמעתיביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
391.83 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
1429 הורדות 993 השמעות
מילים: איך נוי חטאתי השמימה, ודמעתי על לחיי אזרימהביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
469.79 ק"ב
בנימה אישית: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
925 הורדות 732 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
1.19 MB
על הפיוט: 
עוד על יהדות מרוקו: http://site.2all.co.il/maroc/
907 הורדות 829 השמעות
ביצוע: רפאל דלויהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: הר ברכה, תש"עכל הזכויות שמורות ל: רפאל דלויה
לחץ לניגון
1.18 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן