1659 הורדות 494 השמעות
מילים: דברים, יא 13-21לחן: אשכנז -מזרח אירופה-א"יביצוע: יהודה קדרימסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה ביתית, מנחם אב, תשע"גכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
לחץ לניגון
2.85 MB
על הפיוט: 
פרשייה זו היא השנייה ב"קריאת שמע" אותה אנו אומרים יום יום בתפילה.
בנימה אישית: 
כדאי להרגיל את הילדים לשיר את "קרית שמע" עם הטעמים, כנהוג בהרבה קהילות בישראל. אני מקווה שההקלטה שלי תסייע למלמדים וללומדים את הנעימה האשכנזית. ההקלטה נעשתה ערב שבת פרשת "עקב", אותה נקרא בשבת הקרובה