1604 הורדות 525 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: באר שבע 07/01/2010
לחץ לניגון
2.37 MB