82 הורדות 49 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח
לחץ לניגון
977.34 ק"ב