שרעב

398 הורדות 142 השמעות
לחן: שרעב - שמירביצוע: עפר שרעבימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: שילה תשע"בכל הזכויות שמורות ל: עפר שרעבי
לחץ לניגון
3.55 MB
על הפיוט: 
קמתי להלל לשם האל הנכבד - בקשה לשבת במסורת תימן, בלחן מאזור שרעב-שמיר. ההקלטה באדיבותו ובביצועו של ר' עפר שרעבי הי"ו, הפעיל בשימור נגינות מחוז שרעב.
653 הורדות 346 השמעות
לחן: חוגריה, שרעבביצוע: תום פוגלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"ד
לחץ לניגון
3.31 MB
על הפיוט: 
שושבינים בואו ובוא לשלום חתן משמשים שניהם כזפה לחתן. ישנם עוד בתי-שיר רבים המשמשים לכך, חלקם מופיעים בדיואן רצון הלוי במדור חדויות.
425 הורדות 165 השמעות
מילים: דודלחן: חוגריה, שרעבביצוע: תום פוגלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"ד
לחץ לניגון
2.93 MB
על הפיוט: 
הלחן הזה משמש גם לפיוט "ביום שבת אשבח", ראו הקלטה של אפרים יעקב באתר זה.
424 הורדות 209 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: שרעב, חוביישביצוע: תום פוגלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"ד
לחץ לניגון
3.84 MB
על הפיוט: 
הפיוט מופיע בדיואן רצון הלוי ומיוחס לר' יהודה הלוי. מהידוע לי נפוץ לחן זה בין יוצאי שרעב וחובייש.

שרעב, דרום תימן, חוגריה, עדאן.

על האתר: 

תודעת שימור מסורת נמוכה בקרב יהודי שרעב גרמה להשכיחה והיא לדאבוני הולכת ונכחדת במובנים רבים ננסה להציל את הניתן בכוחות משותפים.

747 הורדות 420 השמעות
לחן: אלחוגריה, דרום תימןביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבתכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
1.47 MB
866 הורדות 315 השמעות
לחן: אלחוגריה, דרום תימןביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, תשע"גכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
1.05 MB
בנימה אישית: 
נהגו לשורר פיוט ארוך זה, הסוקר את חייו של יוסף הצדיק, בשבת לאחר סעודת הבוקר, "בשביל התענוג" כדברי הזקנים.
901 הורדות 273 השמעות
לחן: אלחוגריה, דרום תימןביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, תשע"גכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
936.73 ק"ב
833 הורדות 277 השמעות
לחן: חוגריה - חגיםביצוע: תום פוגלמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים), שמחת תורה, שבועות, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, תשע"גכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב ותום פוגל
לחץ לניגון
2.6 MB
בנימה אישית: 
לחן זה יוחד לחגים במסורת יהודי חוגריה. הלחן כה אהוב עד כי בבית הכנסת החוגרי ביהוד הוא מושר גם בשבתות רגילות. ידוע לי כי לחן זה מצוי גם אצל יהודי עדן.
731 הורדות 297 השמעות
לחן: אלחוגריה, דרום תימןביצוע: אפרים יעקבמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, תשע"גכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
1.71 MB
על הפיוט: 
אחד מתוך שלושה לחנים ליגדל במסורת החוגרית. לגבי שני הלחנים האחרים: האחד מצוי גם במסורת עדן ויוחד לחגים ומועדים, והשני דומה ללחן השרעבי לשבתות רגילות. בעתיד אי"ה אעלה את שני הלחנים הנ"ל.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן