שבת

קבלת שבת

פיוט חדש לשבת שנכתב בקדושה יתרה ברגעים של התעלות רוחנית.

 

קַבָּלַת שַבָּת / יעקב מעוז

 

697 הורדות 805 השמעות
מילים: הרב רבנו שלמה בעל ספר אפריוןלחן: עממיביצוע: הרב משה בן יוסףמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: אופקים 29.10.2012כל הזכויות שמורות ל: לחכמי הקראים
לחץ לניגון
3.17 MB
על הפיוט: 
זה הזמר והלל אשר עשאו החכם האלהי כמוהר"ר שלמה החכם בע"ס אפריון וזהו הצעתו. באשר נמשך המנהג באצילי בני ישראל שמעריבים בערבישבתות להכנס לבית הכנסת ודין תורה הוא להוסיף מחול על קודש על זה שנעשתה ההסכמה בינינו לקבל פני השבת קודם התחלת התפילה בזמירות לכבוד קדושת היום עד שיאספוכל האדירים כדי שתעשה העבודה ברבים , כי ברוב עם הדרת מלך.
562 הורדות 762 השמעות
מילים: תהליםלחן: טל בן ציון נאהביצוע: טל בן ציון נאהמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: כפר אדומים 2012כל הזכויות שמורות ל: טל בן ציון נאה
לחץ לניגון
3.83 MB
1158 הורדות 430 השמעות
מילים: לא ידועלחן: כורדיסטאן- סולימניהביצוע: החזן אליעזר רפאל הי"ומסורת: כורדיסטאןמועד שירת הפיוט: שבת, ראש חודשמקום ותאריך ההקלטה: אשקלון, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: אליעזר רפאל
לחץ לניגון
1.99 MB
על הפיוט: 
פיוט זה מיועד לראש חודש החל בשבת והוא מושר בכמה מהקהילות הספרדיות בזמנים שונים של יום מיוחד זה.
514 הורדות 382 השמעות
מילים: ר' שלם שבזילחן: עממי תימניביצוע: שמואל גברא, מרדכי סמינה ונהרי יצחקמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: גני תקוה 05/09/2012כל הזכויות שמורות ל: נהרי יצחק
נהרי יצחק
לחץ לניגון
3.42 MB
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
נהרי יצחק בנו של אברהם נהארי איש הי-טק יליד מושב אורה שבפרוזדור ירושלים ותושב יבנה היום משורר פייטן וחזן. אוהב שירה מכל סוג מופיע באירועים חברתיים חינה ושבע ברכות.
3764 הורדות 1263 השמעות
מילים: ישעיהו סלחן: מסורת אשכנז-מזרח אירופה-א"יביצוע: יהודה קדרימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, בר מצווהמקום ותאריך ההקלטה: הקלטה ביתית, אלול תשע"בכל הזכויות שמורות ל: יהודה קדרי
לחץ לניגון
4.03 MB
על הפיוט: 
מסיבות טכניות חילקתי את ההפטרה לשני חלקים. בחלק זה מוקלטים הפסוקים יב-כב. ראו גם את שכתבתי בחלק א
בנימה אישית: 
ראו את שכתבתי בחלק א. אני מקווה ללמוד ולשפר את איכות ההקלטה הביתית
1251 הורדות 1060 השמעות
מילים: מהמקורותלחן: כמנהג היהודים הקראיםביצוע: הרב משה בן יוסףמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: אופקים 23.8.2012כל הזכויות שמורות ל: חכמי המקרא
לחץ לניגון
2.53 MB
856 הורדות 337 השמעות
לחן: חוגריהביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"בכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
525.31 ק"ב
817 הורדות 350 השמעות
לחן: חוגריהביצוע: אפרים יעקבמסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"בכל הזכויות שמורות ל: ד"ר אפרים יעקב
לחץ לניגון
775.25 ק"ב
492 הורדות 260 השמעות
מילים: לא ידועביצוע: אליהוא שנוןמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: סעד, תשעבכל הזכויות שמורות ל: אין זכיות
לחץ לניגון
1.29 MB
על הפיוט: 
מנהג אנגליה, מספר שתיים מכמה מנגינות.

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן