שבת

410 הורדות 445 השמעות
לחן: מבית סבי, משה קלנר ז"לביצוע: אנימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: נוה דניאל, תשס"ט
לחץ לניגון
689.44 ק"ב
על הפיוט: 
נהגו בחלק מהלחנים של הפיוט "מה ידידות" להחליף את הלחן בבית האחרון המתחיל במילים "מעין עולם הבא".
בנימה אישית: 
את הלחן, כמו מרבית הלחנים באתרי, למדתי מבית אמי שלמדה מאביה, משה קלנר ז"ל. סבי גדל בגרמניה אך משפחתו הגיעה מליטא, דור אחד לפניו, ומשם כנראה הלחן.
418 הורדות 608 השמעות
לחן: מבית סבי, משה קלנר ז"לביצוע: אנימסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: נוה דניאל, תש"ע
לחץ לניגון
1.79 MB
בנימה אישית: 
את הלחן, כמו מרבית הלחנים באתרי, למדתי מבית אמי שלמדה מאביה, משה קלנר ז"ל. סבי גדל בגרמניה אך משפחתו הגיעה מליטא, דור אחד לפניו, ומשם כנראה הלחן.
322 הורדות 323 השמעות
לחן: הלחן של גי באר, לשירה של נעמי שמר, שלגיה. ה"הלבשה" של סבי, כנראה.ביצוע: אנימועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
718.41 ק"ב
304 הורדות 495 השמעות
לחן: מבית סבי, משה קלנרמועד שירת הפיוט: שבת
לחץ לניגון
968.72 ק"ב
בנימה אישית: 
את הלחן, כמו מרבית הלחנים באתרי, למדתי מבית אמי שלמדה מאביה, משה קלנר ז"ל. סבי גדל בגרמניה אך משפחתו הגיעה מליטא, דור אחד לפניו, ומשם כנראה הלחן.
292 הורדות 347 השמעות
לחן: מבית סבי, משה קלנרביצוע: אנימסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, תשס"ח
לחץ לניגון
442.5 ק"ב
בנימה אישית: 
את הלחן, כמו מרבית הלחנים שבאתרי, למדתי בבית אמי שלמדה מאביה, משה קלנר. סבי גדל בגרמניה אך משפחתו הגיעה מליטא ומשם מקור רוב הלחנים כנראה.
1184 הורדות 336 השמעות
מילים: נסים בן יצחק הלויביצוע: הרב אילן לוימסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: הרב אילן לוי
קובץ וידאו לפיוט: 
לחץ לניגון
3.41 MB
בנימה אישית: 
נשמח לתגובות והצעות לשיפור !
1597 השמעות
מילים: ר' יצחק לוריא (האר"י)לחן: טל נאהביצוע: טל נאהמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: טל נאה
לחץ לניגון
3.94 MB
432 הורדות 526 השמעות
מילים: תהיליםלחן: המבורגביצוע: הרב שמחה דניאל בורשטיין ומשפחהמסורת: אשכנזמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: קיץ 2006, בבית אימי, Recorded in the summer of 2006 in Woods Hole, MAכל הזכויות שמורות ל: Daniel Burstyn
לחץ לניגון
806.47 ק"ב
על הפיוט: 
את המנגינה הזאת שרים במשפחת ג'ייקובס, משפחה של אימי, בברכת המזון של שבת וחג. מקור המשפחה בווסטפליה, אך הגיעו ללונדון במאה ה-י"ט המוקדמת. This is the melody sung by the Jacobs family, my mother's family of origin. The family came to London from Westphalia in the beginning of the 19th century.
1103 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהלחן: טל נאהביצוע: טל נאה (סקיצה ביתית)מסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: טל נאה
לחץ לניגון
3.51 MB
בנימה אישית: 
סקיצה ביתית - בדרך לאולפן ההקלטות.
1308 השמעות
מילים: משלילחן: טל נאהביצוע: טל נאה, אחיה כהן - אלורו, אלון הלל, אלי פרקשמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתכל הזכויות שמורות ל: טל נאה
לחץ לניגון
3.97 MB

כיתבו אלינו | על האתר | תרומות
שלב תוכן