קובץ וידאו: 

איתמר מלכא

לשאר הקריאות:

http://shituf.piyut.org.il/user/1515

 

לתגובות :

malka48@gmail.com