1724 הורדות 831 השמעות
מילים: ר' חיים בז'רנולחן: תורכיביצוע: משה חבושהמועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים תשע"אכל הזכויות שמורות ל: משה חבושה
על הפיוט: 
בהשמעת בכורה - הקלטה חדשה של משה חבושה לפיוט תורכי לחנוכה. עיבוד, עוד, כינורות, חליל שירה ומקהלה - משה חבושה. דאף : אריאל כהן