קובץ וידאו: 

ראשון הוא לכם - פיוט מתוך סדר התווחיד של יהודי מצרים. מתוך סדר התווחיד שהתקיים בניסן תשס"ח בקהילת אהבה ואחווה בניו יורק בראשותו של הרב שמעון אלוף