809 הורדות 474 השמעות
מילים: רבי אברהם אבן עזראלחן: מרוקוביצוע: הרב יוסף אוחיוןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)כל הזכויות שמורות ל: הרב יוסף אוחיון
כל המזכה את הרבים אין חטא בא לידו
על הפיוט: 
האדם חלק אלוק ממעל מה הוא רחום אף אתה רחום צו השעה אהבת חינם בעם ישראל לקרב את הגאולה וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם