קובץ וידאו: 

שיר לפסח במסורת יהודי בבל, משה חבושה ואריאל כהן