4250 השמעות
לחן: יהודי לובביצוע: אילן זוארץמסורת: לובמועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: בת-ים, תשס"חכל הזכויות שמורות ל: אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב
על הפיוט: 
ר' שמעון לביא, ממגורשי ספרד, כשהיה בדרכו לארץ ישראל עבר בטריפולי בירת לוב. כשראה את מצבה הירוד של הקהילה, עקב הרדיפות וההתנכלויות של השליטים באותם ימים, נשאר במקום והחל בפעולות שיקום. בהיותו בטריפולי כתב ר' שמעון לביא את הספר החשוב "כתם פז" וכמובן את הפיוט המושר בפי כל, ספרדים ואשכנזים, בר-יוחאי. ע"פ המסורת חיבר ר' שמעון לביא לפיוט מנגינה ויש האומרים שהיא היא זו המושרת בפי יהודי לוב עד היום הזה.
בנימה אישית: 
הפיוט מושר בפי החזן הנעים אילן זוארץ, בעיבודו של דן ציפורי.