2599 השמעות
לחן: יהודי לובביצוע: אילן זוארץמסורת: לובמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים), סוכות, שמחת תורה, פסח, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: בת-ים, תשס"חכל הזכויות שמורות ל: אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב
על הפיוט: 
פיוט זה מושר תדיר לאחר תפילת ערבית של ערב שבת/חג/מועד. בחג ומועד מושר הפיוט במנגינה זו.
בנימה אישית: 
תודה למעבד דן ציפורי על עיבוד פיוט זה ואחרים ברוח חדשה, עכשווית ומודרנית.