2286 השמעות
מילים: נסים בן יצחק הלוילחן: עממיביצוע: עמוס יפרח ורועי גבעמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: תיבת הנגינה - 2008כל הזכויות שמורות ל: עמוס יפרח ורועי גבע
על הפיוט: 
מתוך פרוייקט פיוטים ומוסיקת רוק. עמוס יפרח, רועי גבע, אסף זמיר