3177 השמעות
לחן: ככל הנראה חיילים ארצישראליים שהגיעו עם הכובש הבריטיביצוע: אילן זוארץ, קולות: בנעטיה פדהצור ודן ציפורימסורת: לובמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בת-ים, תשס"חכל הזכויות שמורות ל: אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב, בת-ים
על הפיוט: 
פיוט זה מקורו אינו ידוע, וככל הנראה הגיע ללוב, ובעיקר לעיירה כומס בה שרת הרב פריג'א זוארץ זצ"ל בקודש, עם החיילים הארצישראליים של הארמיה השמינית בצבא הבריטי. אצלנו בבית נהגו לשיר את השיר/פיוט הזה בעיקר לאחר סעודות החג, אבל לא רק.