4883 השמעות
לחן: יהודי לובביצוע: ניר קפטן, קולות- גיל קפטן, ארז וייס, בנעטיה פדהצורמסורת: לובמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: בת-ים, תש"סכל הזכויות שמורות ל: אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב, בת-ים
בנימה אישית: 
החלטנו להתפרע ... וזה מה שיצא.