4741 השמעות
לחן: יהודי לובביצוע: פייטני המופע "באשמורת הבוקר"-אילן זוארץ,רפאל ושאול חיון,יהודה שאכיר,אליהו חיון (כאנוני), יוסף זרוקמסורת: לובמועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: בת-ים, תשס"זכל הזכויות שמורות ל: אור שלום - מרכז לשימור והנחלת מורשת יהודי לוב, בת-ים