2800 הורדות 3027 השמעות
מילים: יובל איבגילחן: עלא אוחידה סמי אלמגריביביצוע: יובל איבגימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: קנדהכל הזכויות שמורות ל: נחלת הכלל
על הפיוט: 
לך יחידה על הלחן של השיר עלה אוחידה של הזמר סמי אלמגריבי פיוטי מרוקו