3126 הורדות 1521 השמעות
מילים: ר' יהודה הלויביצוע: ר' חיים חרבוןמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: שבתכל הזכויות שמורות ל: ר' חיים חרבון
על הפיוט: 
פיוט לשבת.