2279 הורדות 1280 השמעות
מילים: ר' חיים סויסהלחן: חיג'אז אלכבירביצוע: שרון פנגלהמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, 2008כל הזכויות שמורות ל: שרון פנגלה
על הפיוט: 
מנגינה הנהוגה ע"י הפייטנים להיות מונעמת בפיוטים "יגדל אלוקים חי" ו"אל אדון" שבתפילות השבת.