1301 הורדות 1006 השמעות
ביצוע: ר' אהרון בן הרושמסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 1982כל הזכויות שמורות ל: ר' אהרון בן הרוש
על הפיוט: 
הבית האחרון בפיוט "צור משלו" משמש כאן כפתיחה.