2586 הורדות 1277 השמעות
מילים: יוסף בן הרבביצוע: חברי חוג הבקשות ישיבת ההסדר בנתיבותמסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: נתיבות כסליו תשס"טכל הזכויות שמורות ל: חברי חוג הבקשות ישיבת ההסדר בנתיבות
על הפיוט: 
מושר בד"כ בבקשות, נאה גם לשבת בראשית. פיוט מרגש על בריאת העולם ובשבח הבורא.
בנימה אישית: 
הפיוט האהוב ביותר ע"י חברי החוג.