1053 הורדות 1165 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבת, סוכות, שמחת תורה, פסח, שבועות
על הפיוט: 
בפיוט זה משתפך המתפלל בפני בוראו , ומודה לו על חסדיו ועל נסיו העושה בכל רגע עם ברואיו.