166 הורדות 414 השמעות
מילים: לא ידועלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, סוכות, פסח, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי