235 הורדות 494 השמעות
מילים: ר' יוסף חיים (בן איש חי)לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: שמחת תורה, שבועותמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
בן איש חי כתב פיוט מקסים ביופיו שאפשר לחלקו לשניים בחלק הראשון הכלה היא השבת ואילו בחלקו השני הכלה היא התורה עצמה, אני החלטתי לכתוב שתי מנגינות אחת לשבת ואחת לשבועות.