191 הורדות 442 השמעות
מילים: ר' חיים בן אברהם הכהןלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2009כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי